TURKİHRACAT.NET 'TEN FİYAT TEKLİFİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

BEYAZ EŞYA EV ALETLERİ İHRACATI

Beyaz Eşya İhracatı hakkında bilgi ve destek almak isteyen değerli müşteriler 0212 210 00 50 numaralı çağrı merkezi ve operasyon@turkihracat.net mail adresi üzerinden deneyimli ekibimize ulaşabilirler. Türk beyaz eşya sektöründe ilk üretim montaj sanayine dayalı olarak 1955 yılında gerçekleştirilmiştir. 1980li yıllara kadar az sayıda firmanın faaliyet gösterdiği sektörde, 1980 sonrasında piyasa ekonomisine ağırlık verilmesiyle birlikte gelişim hızlanmıştır.

1996’da AB ülkeleri ile Gümrük Birliği Anlaşması’nın imzalanmasına bağlı olarak sektör yurt dışı ile rekabet etmek durumunda kalmış, buna rağmen üretim teknolojisini yenilemeye devam etmiştir.

Günümüzde Türk beyaz eşya sektörü gelişmiş teknolojisi, inovatif yapısı, sağladığı ihracat geliri ve yarattığı istihdam ile Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörleri arasında yer almaktadır.

Türkiye’de artan şehirleşme oranı, genç nüfus ve inşaat sektöründeki hareketlilik pazarın büyümesinde etkili olmaktadır. Sektör 2015 yılında 6 ana ürün grubunda 3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir. Sektörde üretimin %75’i yaklaşık 150 ülkeye ihraç edilmekte olup, sektörün en önemli ihraç pazarı AB ülkeleridir.

BEYAZ EŞYA VE KÜÇÜK EV ALETLERİ SEKTÖRÜ

Beyaz eşya sektöründe kapasite kullanım oranı (KKO), 2015’te bir önceki yıla göre iç ve dış talepteki göreli toparlanma paralelinde yükselmiştir. Ocak 2016 itibarıyla sektörde KKO %76,8 seviyesine çıkmıştır. Sektöre ait sanayi üretimi verileri ise görece dalgalı bir seyir izlemektedir.

Türkiye’de beyaz eşya sektörünü temsil eden firmalardan 3’ü, ISO 500 listesinde ilk 30’da yer almaktadır. Arçelik toplam beyaz eşya pazarında lider konumda bulunurken; Sersim ve Vestel firmaları en yüksek yurt dışı satış oranına sahip firmalar olarak öne çıkmaktadır.

Arçelik, B/S/H Ev Aletleri, Vestel, Indesit ve Demirdöküm’ün hakim olduğu Türk beyaz eşya sektörünün dünyadaki rekabet gücünü ve marka değerini geliştirmek amacıyla Ekonomi Bakanlığı, TİM ve ihracat birlikleri ile oluşturulan Turquality programı kapsamında Arçelik ve Vestel firmaları desteklenmektedir. Öte yandan, sektörde Arçelik ve Vestel’in elektrikli teçhizat imalatı için dahilde işleme rejiminden dönem dönem yararlandığı görülmektedir.

Sektörde önde gelen firmaların yurt dışı yatırımları da bulunmaktadır. Arçelik’in Çin, Romanya, Rusya ve Güney Afrika’da, Kumtel’in ise Çin’de ki üretim tesisleri firmalara, hem üretim maliyetini düşürme hem de diğer ihraç pazarlarına ulaşma konusunda kolaylık sağlamaktadır.

BEYAZ EŞYA ÜRETİMİ VE HAMMADDE

Beyaz eşya üretiminde temel maliyet kalemi hammadde olup, plastik, sac, bakır ve alüminyum kullanılan başlıca hammaddelerdir. Sektörün diğer maliyet kalemleri ise işçilik, enerji ve test giderleri ve AR-GE harcamalarıdır.

Sektördeki firmaların faaliyet raporları incelendiğinde en yüksek hammadde girdilerinin plastik ve sac olduğu görülmektedir. İki ürünün üretiminde kullanılan girdilerin çoğunlukla ithal edilmesi sektörün üretim maliyetleri üzerinde kur riski oluştururken, hammadde fiyatlarındaki düşüş eğilimi firmaların kâr marjlarını olumlu yönde etkilemektedir.

Sektörün önemli bir diğer hammaddesi kalıptır. Beyaz eşya ve otomotiv sektörünün gelişimine paralel olarak son 10 yılda %250 büyüyen kalıp üretimi sektöründe teknoloji ve nitelikli işgücü eksikliği gibi sorunlar devam etmektedir. Türkiye halen kalıp talebini önemli ölçüde ithalatla karşılamaktadır. Sektör 2017 yılında Yalova’da faaliyete geçecek Kalıpçılar Vadisi’nde 70 kalıp fabrikası ile 2030 yılına kadar üretimini 10 milyar dolara çıkarmayı hedeflese de, orta-uzun vadede Türkiye’nin kalıp ihtiyacının ithalata bağımlı olmaya devam edeceği tahmin edilmektedir.

TÜRKİYE’DE BEYAZ EŞYA İHRACATI

Beyaz eşya sektöründe en çok ihracat yapılan ülkeler Batı Avrupa ülkeleridir. 2005-2015 yılları arasında ihracatta yıllık ortalama en yüksek artış, şehirleşme oranının ve satın alma gücünün hızla yükseldiği Çin’de görülmüştür. Öte yandan, bu dönemde Afrika ve Uzak Doğu ülkeleri, sektörün ihraç pazarlarını çeşitlendirmesine bağlı olarak ihracat artışında öne çıkmıştır. Son 10 yılda ihracat artışı gerçekleştirilen ülkelere daha çok buzdolabı ve çamaşır makinesinin satışının yükseldiği gözlenmektedir.