TURKİHRACAT.NET 'TEN FİYAT TEKLİFİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ÇİMENTO İHRACATI

Türkiye, Çimento üretiminin en fazla yapıldığı ülkelerden birisidir. Yılda ortalama 110 milyon ton civarında çimento üretimi gerçekleştirilmektedir. Bunun yaklaşık 65 milyon tonu iç piyasaya pazarlanırken, kalan üretimin büyük bir bölümü ihraç edilmektedir.

Özellikle, Afrika kıtasında bulunan Fildişi Sahili, Gana, Nijerya, Kongo Cumhuriyeti, Angola gibi ülkelere ciddi oranda çimento ihracatı yapılmaktadır. Daha önce Libya’da meydana gelen olaylar ve sonrasında yaşanan düzelmeler ile o dönem 1,7 milyon tona kadar çimento ihracatı gerçekleştirilmişti. Bu durumun Suriye bölgesinde de yaşanacağı umulmaktadır. Suriye’ye halen 1,7 milyon ton civarında çimento ihraç edilirken, Suriye’de savaşın bitmesi ve normal hayata dönülmesi ile bu rakamın 7 milyon ton civarına çıkabileceği düşünülmektedir.

Türkiye çimento üretiminde Avrupa’da ilk sırada yer almaktadır. Dünyada ise ilk beşe girmektedir. Ülkemizde çimento ihracatı her geçen gün artış göstermektedir. Örneğin, 2016 yılında 2015 yılına göre yaklaşık %5 oranında artış yaşanmıştır.

2017 yılında iç piyasada çimento ticaretinin 3 milyar dolar civarında olması beklenirken, ihracatta 550 milyon dolar civarına çıkması beklenmektedir. Halen yaklaşık 80 ülkeye ihracat yapılmaktadır. En fazla ihracat yapılan ülkeler ise sırasıyla Suriye, Libya, Batı Afrika ülkeleri ve ABD olarak sıralanmaktadır.

ÇİMENTO TİCARETİNDE 2017 BEKLENTİLERİ

Halen Avrupa'da bir kriz bulunmakta, üretimde kullanılan kömür, fuel oil gibi yakıtların fiyatında büyük oranda artış olmaktadır. Bu durum üretim maliyetlerini artırmaktadır. Ancak doların seyrinin bir avantaj olduğu, kolaylık sağladığı düşünülmektedir.

2017 yılının 2016 yılına oranla ihracatta daha olumlu olacağı düşünülmektedir. Ancak ekonomideki belirsizlik bu konuda bir oran vermeyi ve hedef belirlemeyi zorlaştırmaktadır. İç piyasada ise çok fazla bir olumsuzluk bulunmamakta. Halihazırdaki büyük projeler, mega projeler bu konuda umut vaat etmektedir. En azında mevcut olan durumu koruyabileceğimiz düşünülmektedir.

Peki üretiminde Avrupa’da 1. sırada olduğumuz, dünyada ilk 5 ülke içinde yar aldığımız hatta ihracatta ilk 3 ülke içinde yer aldığımız çimento nasıl üretilmektedir?

ÇİMENTO STANDARTLARI

Çimento belirli standartlara dayanılarak üretilmektedir. Avrupa ülkelerinin çoğunluğu için geçerli olacak çimento standartlarının hazırlanmasına 1973 yılında Avrupa Standardizasyon Komitesi’nin teknik komitesi TC 51 ile başlanmıştır. Doğrudan Türk standardı olarak kabul edilen bu Avrupa standardı da genel amaçlı Türk çimentolarının yerini almıştır.

Yeni genel çimentolar TS EN 197-1’de “CEM Çimentosu” olarak adlandırılır. Buna göre;

CEM çimentosu; Hidrolik sertleşmesi öncelikle kalsiyum silikatların hidratasyonu sonucu meydana gelen ve içindeki reaktif CaO ve reakstif SiO2 toplamının kütlece en az %50 olması gereken çimentodur. Bileşimi portland çimentosu klinkeri, kalsiyum sülfat ve çeşitli mineral katkılardır.

Standarda göre CEM Çimentoları, 27 alt çeşidi kapsayan 5 ana tiptir.

CEM I: Bu grupta klinkerin sadece kalsiyum sülfat ve minör bileşen olarak ağırlıkça en fazla % 0-5 arası mineral katkı ile öğütülmesi sonucunda Portland Çimentosu elde edilir. 

CEM II: Bu grupta mineral katkı miktarı % 6-35 arasındadır. Katkı türüne bağlı olarak bu gruptaki çimentolar Portland Cüruflu, Portland Puzolanlı gibi isimler de almaktadır. 

CEM III: Bu grupta Yüksek Fırın Cüruflu Çimentolar bulunur. Katkı miktarı % 36-95 arasındadır.

CEM IV: Bu grupta Puzolanik Çimentolar yer alır. Bunlarda cüruf veya kalkar katkı maddesi olarak kullanılmaz. Katkı madde oranı puzolan ve uçucu kül katkıları ile birlite %11-55 arasında değişmektedir. 

 

CEM V: Bu grupta Kompoze Çimentolar bulunur. Bunlara hem cüruf (%18-50) ve hem de puzolan ve uçucu kül (%18- 50) miktarı belirlenen sınırlar içerisinde değiştirilerek birlikte katılır, miktarları klinker oranı %20- 64 arasında kalacak şekilde ayarlanır.