TURKİHRACAT.NET 'TEN FİYAT TEKLİFİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ELEKTRONİK MALZEME İHRACATI

Günümüzde bütün sektörler bilim, bilgi ve teknoloji köprüsünden geçerek küresel ekonomiyle bütünleşiyorlar. Her firma kendi sektöründeki bu karşı konulamaz gelişmeye göre kendini ya yeniliyor ve yarışa katılıyor, ya da klasik konumunda inat ederek yarış dışına düşüyor. Bu açıdan, elektrik-elektronik ve bilişim ekonomik ve teknolojik özellikleri nedeniyle diğer sanayi kollarını yakından etkileyen önemli ve anahtar bir sektörel üretim alanıdır. Bu sektör, dünya üretim hacminde çalıştırdığı işçi sayısı, sanayinin tüm alanları üzerindeki etkisi ve dünya sanayi üretiminin %10'dan fazlasını gerçekleştirmesi nedeniyle en büyük ve lider sanayilerden biridir.

TÜRKİYE’DE ELEKTRONİK MALZEME ÜRETİMİ

Türkiye'de 1950'lerde montaj sanayi olarak kurulmaya başlayan elektrik-elektronik sanayi, özellikle son yıllarda hızla gelişmiş, rekabet gücü kazanmış ve ihracatını en hızlı artıran sektörler arasında yer almayı başarmıştır. Sektör, bugün, kendi tasarım ve teknolojilerini geliştirecek güce ulaşmıştır. Türk Elektrik Elektronik ve Bilişim Sanayinin sürekli gelişiyor ve kendini yeniliyor olması, dünya teknolojilerine uyum sağlamada ve yeni teknolojileri benimsemede gösterdiği çabukluk, sektörün parlak geleceğine işaret etmektedir.

Yurt içinde elektronik cihazların üretiminde en önemli girdileri teşkil eden elektronik devre elemanları alt sektöründe, ihracattan çok ithalat yapan bir ülke konumundadır. Dünyada birkaç ülkenin tutunabildiği bu sektörde başarı sağlamak için önemli teknolojik birikim ve finansal güç gerekmektedir. Savunma sistemleri ve bunların elektronik üretimlerinin Türkiye'de yapılmasına yönelik önemli ilerleme kaydedilmiştir. Bu alt sektörde ihracatın artırılması yönünde çalışmalar devam etmektedir.

Türkiye tüketici elektroniği alt sektöründe ise önemli üretici ülkelerden birisidir. Özellikle son on yılda renkli televizyon ihracatında yaptığı atılımlarla hızlı bir büyüme kaydetmiştir. Renkli televizyon sektörü bu büyümesini rekabetin çok yüksek olduğu ve tüketici elektroniğinde dünyanın ABD'den sonra en büyük ikinci pazarı olan Avrupa Birliği'ne gerçekleştirdiği ihracat ile başarmıştır. Türkiye televizyon sektörü yurt içinde bu başarısını daha da ileri götürerek, son yıllarda Çin'den yapılan sınırlı sayıda ithalat sayılmaz ise, tüplü televizyonda pazarın tamamına yakınına hakim olmuştur. Dış ticaret dengesi açısından bakıldığında televizyon sektörü ülkeye net döviz girdisi sağlayan bir alt sektördür.

Bilgi çağında bilginin, bilgi ve teknolojiye dayalı katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi, kalkınmada belirleyici hale gelmiştir. Bu bağlamda Türkiye'nin de gerek üretiminde, gerekse ihracatında yüksek teknolojili, katma değeri yüksek ürünlere ağırlık vermesi gerekmektedir. Amaç, teknoloji transferinden çok teknoloji üretimi, yeni ürünlerin geliştirilmesi olmalıdır. Dünya pazarlarından alınan pay ancak böylece artırılabilecektir.

Elektronik sektörünün gerek üretim kapasitesi gerek kullanılan teknolojik alt yapısı itibariyle yurtdışındaki rakiplerinden eksikliği söz konusu değildir. Sektörde Ar-Ge çalışmalarının ortalamadan daha yoğun olması, sürekli yeni ürünlerin ortaya çıkmasını getirmektedir. Bu ürünlere Türk teknoloji firmalarının yurtdışında rekabet edebilmeleri bakımından yerli pazarı referans gösterebilmeleri bakımından fırsat tanınmalıdır.

2015 YILI VERİLERİNE GÖRE ELEKTRONİK MALZEME İHRACATI

Türkiye ihracatından önemli bir pay alan elektrik elektronik sektör ihracatı 2015 yılı Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,5 oranında azalarak 10,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Elektrik Elektronik Sektör ürünleri ihracatının en fazla yapıldığı ülkeler sırası ile, İngiltere, Almanya, Fransa, Irak, Türkmenistan, İtalya, Suudi Arabistan, İspanya, İsrail ve Cezayir olarak sıralanmaktadır.

En çok ihraç edilen, Elektrik Elektronik Sektörü grupları sırasıyla, Elektronik, Beyaz Eşya, Elektrik ve Elektrik üretim dağıtım ekipmanları ve Kablolar olarak sıralanmaktadır.

Elektrik Elektronik Sektör ürünleri ihracatında en fazla payı olan ürün grubu TV Alıcıları mal grubu almaktadır. Ölçü Cihazları ve Aletlerinin ihracatı 2. sıradaki ürün grubudur. Küçük Ev Aletleri ihracatı 3. sırayı almaktadır.