TURKİHRACAT.NET 'TEN FİYAT TEKLİFİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

HALI İHRACATI

Halı, çeşitli iplerin kullanılması ile üretilen bir üründür. Bir dokuma ürünü olan halılar hayatımızda büyük bir öneme sahiptir. Birçok halı çeşitleri üretilmektedir. Eskiden el dokumaları ile yaygınlaşan halı kullanımı, makineleşme ile üretim miktarını maksimum seviyelere çıkarmıştır.

Üretilen halıların dünya ülkelerine ticareti iki şekilde yapılmaktadır. Bunlar el halısı ve makine halısı çeşitleridir. Bu 2 halı çeşidi, üretim teknikleri, yatırım eğilimleri, maliyetleri, tüketici profilleri, kullanılış amaçları, pazar yapıları ve sermaye yoğunlukları açısından tamamen farklılık göstermektedir.

El halısı, emeğin ve daha fazla çalışmanın ürünü olmakla birlikte üretim yapısı büyük oranda tarihsel ve kültürel miras yoluyla gelişen motiflere dayalı ürünlerdir. Makine halıları ise, sermaye ve çalışmanın bir ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu halılar aynı zamanda teknik tekstil ürünleri olarak belirtilebilirler.

DÜNYA MAKİNE HALISI

Yılda ortalama 10 milyar dolar civarında makine halısı ticareti yapılmaktadır. Dünyada makine halısı ithalatının en çok gerçekleştirildiği ülkeler ABD, Almanya, İngiltere, Kanada ve Japonya olarak sıralanabilir. Bu 5 ülke dünya makine halısı ithalatının yaklaşık %50’sini oluşturmaktadır.

Dünya makine halısı ihracatında önde gelen ülkeler ise Belçika, Çin, Türkiye, Hindistan, Hollanda ve ABD’dir. Belçika tek başına pazarın %18’ini elinde bulundurmaktadır. Türkiye ise Çin’in ardından %9,8’lik pazar payı ile üçüncü sırada yer almaktadır.

TÜRKİYE’DE MAKİNE HALISI

Makine halısı, sermaye odaklı gelişen bir sektördür. Türkiye’deki toplam halı pazarının 60 milyon dolar civarında olduğu bilinmektedir. Makine halısı bu pazarın yaklaşık %90 gibi büyük bir oranını oluşturmaktadır. Ülkemizde, yılda ortalama 200 milyon m2 civarında makine halısı üretimi gerçekleştirilmektedir. Makine halısı üretiminin en fazla olduğu ilimiz Gaziantep’tir. Bu ilimizi sırasıyla Kayseri ve İstanbul illerimiz takip etmektedir.

Türkiye’de makine halısı ihracatı her geçen yıl artık göstermektedir. Ürünler itibariyle makine halısı ihracatımız değerlendirildiğinde ise; en önemli ihraç ürün grubunun 5702 GTİP kodlu “dokuma makine halıları” ve 5703 GTİP kodlu “tüfte edilmiş halılar” olduğu görülmektedir.

5702 GTİP kodlu “dokuma makine halıları” toplam makine halısı ihracatımızın sırasıyla %86’sını oluşturmaktadır. 5703 GTİP kodlu “tüfte edilmiş halılar” ise %9,4’ünü oluşturmaktadır.

En fazla Makine halısı ihracatı gerçekleştirdiğimiz ülke Suudi Arabistan’dır. Yıllık 244 milyon dolar civarında makine halısı ihracatının gerçekleştirildiği Suudi Arabistan, toplam ihracatımızın %17,2’lik payını oluşturmaktadır.

DÜNYA EL HALISI

Dünyada el halısı ihracatında en gelişmiş ülkeler sırası ile, Hindistan, Çin, İran, Pakistan, Türkiye, Nepal ve Tibet olarak sıralanmaktadır.

Dünya el halısı ve kilim pazarı genel itibariyle İran, Çin ve Pakistan uyruklu üreticilerin ya da ihracatçıların kontrolündedir. Bunun sebebi ise;

- İthalatçı ülkelerdeki dağıtım kanallarının, depolarının ve perakende ağının büyük çoğunluğuna sahip olmaları,

- Bu dağıtım kanallarında kendi ülkelerinin ürünleri dışında ürünleri satmamaları,

- Bu ürünlerin üretiminde en fazla maliyet kalemini oluşturan işçilik giderlerinin bu ülkelerde oldukça düşük olması,

- İşçilik giderlerinin düşük olması nedeniyle ürünleri dünya pazarına düşük fiyatla sunabilmeleri,

- Devletin bu ülkelerde el dokuması halı ve kilim sektörü için toparlayıcı ve koordine edici rol alması,

- Yıllardır batı dünyasının pazar sektöründe bulunmanın verdiği güçlü imaj olarak sıralanabilir.

Makine halısı ithalatında olduğu gibi dünya halısı ithalatında da ilk sırada Amerika Birleşik Devletleri gelmektedir. Bu ülkeyi, Almanya, Türkiye, Japonya, İngiltere, İsviçre, İtalya, Fransa ve Kanada ülkeleri izlemektedir. El halısı ihracatında ise, başı Hindistan çekmektedir. Bu ülkeyi, Mısır, İran, Türkiye, Pakistan, Çin, Afganistan, Almanya, Nepal ve ABD takip etmektedir.