TURKİHRACAT.NET 'TEN FİYAT TEKLİFİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İHRACAT NEDİR?

Bir malın başka bir ülkeye döviz ile satışının yapılmasına ihracat denilmektedir. İhraç edilecek ürünün ihracat yapılacak ülkenin özelliklerine uygun olarak, standartlara uygun, kaliteli ürünler olması şarttır. İhraç edilecek ürünün üretilme evresi, dış ülkeye satışının gerçekleştirilmesi, reklamlarının ve tanıtımlarının yapılması, uygun ambalaj ve nakliye türünün seçimi, ülkenin dış ticaret mevzuatına uygun bir şekilde tamamlanması ve alıcıya ulaştırılması gibi aşamalar sonucunda ihracat gerçekleştirilmektedir. Bu aşamalar ve yapılması gerekenler hakkında biraz daha detaylı bilgi vermek istiyoruz..

İhracat İçin Gerekli Hazırlıklar

Öncelikle ihracata başlamadan önce iş planı yapılmalıdır. Bu planlama yapılırken ihracat potansiyeli olan ürünler belirlenir. Bu ürünlerin diğer rakiplerinin ürünlerine göre avantajlı yönleri tespit edilir. Daha sonra ürünün satılabileceği hedef müşteriler, satış yöntemleri, dış pazarlamaya girme yöntemleri, dağıtım yolları belirlenmelidir. Daha sonra ise uluslararası fiyatlandırma stratejisi oluşturulmalı ve ayrıntılı planlama yapılmalıdır..

Pazar Seçiminin Yapılması

Pazar araştırması sonucunda belirlenen hedef pazarların sosyo ekonomik yapısı, demografik yani coğrafi konumları ve politik yapıları araştırılır. Ürünün piyasaya nasıl sürülebileceği, ne kadar tüketim olabileceği, aynı sektörde hizmet veren firmaların olup olmadığının araştırılması yapılır. Ürünlerin tüketicideki etkisi, tüketicilerin kültürel yapıları, yaşam tarzları, alışkanları, gelir durumları ve beklentileri en iyi şekilde araştırılmalı ve doğru tespitler yapılmalıdır..

Hedef Ürünün Belirlenmesi

İhracat edilecek ürünün o ülke insanlarına ne fayda sağlayacağı araştırılmalıdır. Ayrıca, ihraç edilen ürünün satış sonrası hizmet gerektirmesi durumunda gerekirse o ülkede servis hizmeti açılmalıdır. Ya da o ülkede bu ürünlerin bakım, servis ve onarımını yapabilecek yerler tespit edilmelidir. Bu şartlar yerine getirilmeden ürün pazarlaması yapmak doğru bir yöntem olmayacaktır.

Ürünler İçin Müşteri Bulmak Ve Tanıtım Reklam İşlemlerini Yapmak

İhraç edeceğiniz ürünü ne kadar üretebileceğinizi tespit ettikten sonra bu kapasitenin üstüne çıkmayacak şekilde müşteri bulmalısınız. Müşteri bulabilmek için bir web sayfası hazırlayabilir, ürün bilgilerinin ve özelliklerinin bulunduğu bu siteyi hedef kitlenize duyurabilirsiniz.

Hedef Pazara Giriş Yöntemlerinin Belirlenmesi

Pazarlama yöntemi doğrudan ya da dağıtım kanalları aracılığı ile yapılabilir. Doğrudan ihraç yapılırken, ihracatçı hiçbir aracı kullanmaz ve tüm işlemleri kendisi takip eder. Dağıtım kanalları aracılığı ihracat yapılırken ise, komisyoncular, acenteler, dış ticaret şirketleri, lokal alım ofisleri gibi aracılar vasıtasıyla ürün pazarlaması gerçekleştirilir.

Dağıtım Kanallarının Seçilmesi

Ülkelere ve bölgelere göre değişen dağıtım kanalları bulunmaktadır. Gelişmiş ve yaşam standartları yüksek olan bölgelerde daha fazla aracı seçeneği bulunmaktadır. Aracı seçilirken, hedeflediğiniz satışa uygun, bu konuda yeterli donanıma sahip olanlar seçilmelidir. Tüketim malları için acente seçimi yapmak daha kolay olacaktır. Dayanıklı tüketim malları için ise distribütör seçimi çok daha zor olacaktır. Bunun sebebi, bu malların genelde satış sonrası destek gerektiren ürünler olmalarıdır. Eğer sadece bir kere değil sürekli satış planlamanız bulunuyorsa, mutlaka müşteri memnuniyetini de göz önünde bulundurmalısınız.

İhraç Edilecek Ürünün Fiyatının Belirlenmesi

Yukarıda sayılan aşamaları geçtikten sonra, planlamanızı tam olarak yapabilmek için ürün fiyatının belirlenmesi aşamasına geçilmelidir. Fiyat belirlemesi yapılırken birçok faktör bir arada değerlendirilmelidir. Üretim maliyetleri, satış ve dağıtım maliyetleri, pazarlama maliyetleri, reklam maliyetleri gibi maliyetler ortaya konulduktan sonra hedef pazardaki fiyat düzeyi, talep durumu, rekabet düzeyi gibi koşullar da araştırılmalı bir fiyat belirlenmelidir. Buradaki önemli hususlardan birisi de ürün tam olarak tanınmadan büyük fiyat değişikliği yapmak yanlış bir yöntem olacağından, aceleci davranılmadan, tüm kriterler değerlendirilerek bir fiyat belirlenmelidir. İhracat yapılırken bu sayılan kriterlerin tam olarak analiz edilerek, profesyonel bir planlama yapılması sizi başarıya daha çok yaklaştıracaktır.