TURKİHRACAT.NET 'TEN FİYAT TEKLİFİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İLAÇ SAĞLIK MEDİKAL ÜRÜN İHRACATI

İlaç İhracatı ile ilgili bilgi ve destek almak isteyen değerli müşteriler şirketimize 0212 210 00 50 ve operasyon@turkihracat.net mail adresi üzerinden günün her saati ulaşabilirler. İlaç ve medikal ürünler olarak; provitamin ve vitaminler, hormonlar ve türevleri, glikoziler, bitkisel alkaloidler, antibiyotikler, tedavide kullanılan organlar, kan, serum ve aşılar, ilaçlar, gaz bezleri ve steril malzemeler olarak sayılabilir.

TÜRKİYE İLAÇ SEKTÖRÜ

Türkiye, üretim standartları, teknolojisi ve kapasitesi itibarı ile oldukça gelişmiş bir ilaç sanayiine sahiptir. İlaç sanayi; önemli miktar ve çeşitlilikle üretim ve ihracat imkânına sahip, katma değeri yüksek olan sektörlerimizden biridir.

Türkiye ilaç sanayi, çok özel üretim teknolojisi gerektiren ürünler (biyoteknoloji vb.) dışında her türlü ürünü üretebilecek teknolojik düzeye ulaşmıştır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen ve 1984 yılından itibaren yürürlüğe giren "İyi Üretim Uygulamaları" (Good Manufacturing practices-GMP) çerçevesinde gerekli yatırımları yaparak teknolojik alt yapısını güçlendirmiş, AB ülkeleri ile kıyaslanabilir bir teknolojik düzeye ulaşmıştır. Diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de uluslararası norm ve standartlar uygulanmaktadır.

İEİS- İlaç Endüstrisi İşverenleri Sendikası verilerine göre; Türkiye ilaç sektöründe 300'den fazla firma faaliyet göstermekte olup bu firmaların 56 tanesi uluslararası firmalardır. 13'ü yabancı sermayeli olmak üzere 42 firmanın üretim tesisi mevcuttur. İlaç sanayiinde yaklaşık 25.000 kişi istihdam edilmekte olup istihdamın yaklaşık %50’den fazlası yüksek eğitimlidir.

Sektörde, ileri teknolojiye uyum sağlayacak yüksek eğitim görmüş personel istihdamı ve buna bağlı olarak teknik bilgi düzeyi giderek artmaktadır. Piyasada yaklaşık 5.000 civarında ilaç ve 23.500 civarında eczane bulunmaktadır. Türkiye ilaç sektöründe önemli ve büyüyen bir pazar konumundadır.

İEİS verilerine göre; 2004 yılında 5.4 bin dolar olan Türkiye reçeteli ilaç pazarı 2010 yılında yaklaşık %70 artış ile 9.2 bin dolar olmuştur. Kutu bazında ise; 2004 yılında 954 milyon kutu olan pazar, 2010 yılında 1,452 milyon kutuya ulaşmıştır.

Türkiye; IMS (Intercontinental Marketing Services) Health tarafından Çin, Brezilya, Meksika, G. Kore, Hindistan ve Rusya ile birlikte gelişmekte olan 7 pazardan biri olarak değerlendirilmektedir. IMS Health tahminlerine göre; 2014 yılına kadar olan süreçte Türkiye'nin de aralarında olduğu 7 gelişmekte olan pazarın %14-%17 arasında büyüme göstermesi tahmin edilmektedir. 

Türkiye ilaç pazarında 2010 yılında %13.9 ile antibiyotikler; değer bazında en çok harcama yapılan ürün grubudur. Antibiyotikleri; %11.4 ile kalp-damar ilaçları, %9 ile romatizma ilaçları, %7.2 ile onkoloji ilaçları, %6.9 ile sinir ilaçları, %5.9 ile astım ilaçları izlemektedir.

Bununla birlikte; 2004 yılında %19.9 paya sahip antibiyotik payında yıllar itibarı ile azalma, %3.8 paya sahip kanserle mücadelede önemli yeri olan onkoloji ilaçları ile %3.6 paya sahip astım ilaçları payında ise artış eğilimi gözlenmektedir.

Diğer önemli bir husus ise Türkiye'de kişi başına düşen ilaç tüketiminin oldukça düşük olmasıdır. İEİS verilerine göre bu rakam; 2009 yılında ABD'de 956, Fransa'da 651, Japonya'da 629, Belçika'da 566, Yunanistan'da 560, Kanada'da 557 dolar iken, Türkiye'de 2010 yılında 133 dolardır.

İLAÇ İHRACATI

İlaç ve eczacılık ürünleri  ihracatımızda ilk sırada tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) (GTP:3004) yer almaktadır. Bu ürün grubunu bitkisel alkaloidler vb. tuzları, esterleri, eterleri ve diğer türevleri (GTP: 2939) ile tıpta, cerrahide, dişçilikte/veterinerlikte kullanılan pamuk, sargılar vs. (GTP: 3005) takip etmektedir. 

Ülkemizin ilaç ihracatında ilk sırayı İsviçre almaktadır. Almanya, Irak, İngiltere, ABD, KKTC, Belçika ve Slovenya diğer kayda değer ihracat pazarlarımızdır. Irak’a yönelik önemli miktarda gerçekleştirilen kayıtsız ilaç ihracatı da göz önüne alındığında, ülkemizin potansiyeli en yüksek pazarlarından birisinin Irak olduğu düşünülmektedir. Bunun yanında Suriye de en yüksek pazar potansiyeli bulunan ülkeler arasında yer almaktadır.