TURKİHRACAT.NET 'TEN FİYAT TEKLİFİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

METAL-DEMİR-ALÜMİNYUM İHRACATI

Metal Demir Alüminyum İhracatı hakkında bilgi ve destek almak isteyen değerli müşteriler Türk İhracat şirketine 0212 210 00 50 çağrı merkezi ve operasyon@turkihracat.net mail adresi üzerinden taleplerini iletebilirler. 2017 yılı Mayıs ayı sektörel bazda ihracat rakamlarına göre; Türkiye demir ve demir dışı metaller ihracatı, 2016 yılının eş değer dönemine kıyasla, %20 oranında düşüş kaydederek 520 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Sektörün Mayıs ayı Türkiye toplam ihracatındaki payı ise %4,8 olmuştur.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nin 2016 yılı Mayıs ayı sektörel bazda ihracat rakamları incelendiğinde ise; 35 milyon dolarlık demir ve demir dışı metaller ihracatı gerçekleştirildiği görülmektedir. Bir önceki yılın eş değer dönemine kıyasla sektör ihracatında %18 oranında bir düşüş yaşanmış ve ülke geneli demir ve demir dışı metaller ihracatındaki payı %6,8 olmuştur.

Türkiye çelik sektörü 2016 yılı Mayıs ayı ihracatı ise, 801 milyon dolar ile %37 oranında azalmış ve Mayıs ayı Türkiye toplam ihracatından %7,4’lük bir pay almıştır. Akdeniz ihracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nin, çelik ihracatı 2016 yılı Mayıs ayında, %12 oranında düşüş kaydederek 93 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’deki toplam sektör ihracatındaki payı ise 12 olmuştur.

2016 yılı Mayıs ayı sektörel ihracatı ürün grubu bazında incelendiğinde; demir çelik çubuğun 204 milyon dolar ile ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Demir çelik çubuğun toplam sektör ihracatındaki payı ise %15 olarak gerçekleşmiştir. Bunu, 123 milyon dolar ile demir çelik diğer, 114 milyon dolar ile ise demir çelik boru ürünleri izlemektedir.

TÜRKİYE İHRACAT RAKAMLARI

Türkiye demir ve demir dışı metaller - çelik 2016 yılı Mayıs ayı sektörel ihracatı ülkeler bazında incelendiğinde; Birleşik Devletler'in 109 milyon dolar ile ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Birleşik Devletler'in toplam sektör ihracatındaki payı ise %8 olarak gerçekleşmiştir. Bunu, 101 milyon dolar ile Irak, 92 milyon dolar ile ise Almanya izlemektedir.

İL BAZINDA DEĞERLENDİRME

Türkiye demir ve demir dışı metaller - çelik 2016 yılı Mayıs ayı sektörel ihracatı iller bazında incelendiğinde; İstanbul’un 701 milyon dolar ile ilk sırada yer aldığı görülmektedir. İstanbul’un toplam sektör ihracatındaki payı ise %53 olarak gerçekleşmiştir. İstanbul’u, 96 milyon dolar ile Kocaeli ve 87 milyon dolar ile Ankara izlemektedir. Hatay ilinin sektör ihracatı Mayıs ayında 70 milyon dolar, Kayseri'nin 36 milyon dolar, Adana'nın 13 milyon dolar ve Mersin'in ise 7 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

ÜRÜN BAZLI DEĞERLENDİRME

Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği'nin 2016 yılı Mayıs ayı ihracatı ürün gruplarına göre incelendiğinde; demir çelik borunun %20 pay ile ilk sırada, demir çelik çubuğun %17 ile ikinci sırada, demir çelik diğer ürünler ihracatının ise %10 ile üçüncü sırada yer aldığı görülmektedir. 2015 yılı Mayıs ayına kıyasla, ilk 10 sırada yer alan ürün gruplarından çubuk, demir çelik diğer ve yassı sıcak ürünler dışında kalanların ihracatında düşüş kaydedilmiştir.

ÜLKE BAZLI İHRACAT DEĞERLENDİRME

Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği'nin 2016 yılı Mayıs ayı ihracatı ülkelere göre incelendiğinde; Irak’ın %19 pazar payı ile ilk sırada, Mısır'ın %8 ile ikinci sırada, Suriye'nin ise %6 ile üçüncü sırada yer aldığı görülmektedir. 2015 yılı Mayıs ayına kıyasla, ilk 10 sırada yer alan ülkelere yapılan ihracatta Irak, İsrail, Birleşik Krallık ve Almanya'da düşüş yaşanmıştır.

DEĞERLENDİRME

Türkiye büyüyen pazarda en belirgin büyümeyi yarı mamul üretiminde gösterecektir. İhracat pazarındaki riskin dağıtılmış olması orta vadede olumludur. İç talebinin oldukça üstünde olan üretim kapasitesi orta vadede ihracat pazarlarının ön planda olacağını işaret etmektedir. İhracata yönelik üretim daha yüksek kalite beklentisini ve daha fazla rekabeti tetikleyecektir.